Wat zijn de algemene voorwaarden van Kenneth Smit Direct?

Algemene voorwaarden Kenneth Smit Direct


Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per e-mail of per telefoon worden afgenomen.

In sommige gevallen bieden wij aanvullende voorwaarden aan bij een product (zie onderstaand). In die gevallen zijn daarnaast ook onze algemene voorwaarden van toepassing.

Door een product te bestellen bij Kenneth Smit Direct B.V. bevestig je dat je de onderstaande algemene en aanvullende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord bent met de toepasselijkheid ervan.

Je verklaart hiermee bovendien dat je tot inschrijving van de opgegeven deelnemer(s) bevoegd bent en dat je het inschrijfformulier correct en naar waarheid hebt ingevuld. Ook doe je met de bestelling afstand van de bedenktijd en het recht van ontbinding als de dienst of het product binnen de wettelijke bedenktijd plaatsvindt of (gedeeltelijk) wordt ontvangen.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Vervelend. We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een procedure voor.

> Bekijk onze klachtenprocedure

1. Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per-email of per telefoon worden afgenomen.

> Bekijk onze algemene voorwaarden

Hieronder staat een overzicht van de kosten om een opleiding of examen te verplaatsen of te annuleren.

Opleiding verplaatsenOpleiding annuleren
Tot 30 dagen voor startdatumKosteloosKosteloos
Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor de startdatumKosteloos10%
Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor de startdatum€ 2020%
Vanaf 7 dagen voor de startdatum€ 4040%
Op de startdatum zelf€ 8050%


Aanvullende algemene voorwaarden NL Leert Door

De aanvullende algemene voorwaarden NL Leert Door zijn van toepassing bij aanschaf/bestelling van een of meerdere scholingstrajecten onder de Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing.